Slider Text
slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image

Biserica şi mănăstirea franciscană

Biserica cea mai veche a Pieţei Principale este cunoscută de orăşeni drept biserica călugărilor. Purtând amprenta stilului baroc, cu cele două turnuri ale sale, biserica se află în partea de jos a pieţei, pe colţul străzii Cetăţii. Lângă biserică este şi o mănăstire franciscană.

Cu toate că piatra de temelie a fost pusă în 1730, peste patru ani biserica a fost deja folosită conform destinaţiei. Până la finalizarea interioară, însă, mai era de aşteptat. Amvonul şi-a găsit locul abia în 1747, altarul principal şi pereţii interiori fiind zugrăviţi şi auriţi abia în 1780–1781 de către Veres Mátyás şi soţia lui, Perger Krisztina. Interiorul bisericii şi-a căpătat aspectul de azi în 1928, după ce artistul mureşan Herceg Ferenc a rezugrăvit-o.