Slider Text
slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image

Casa de Cultură

Casa de Cultură s-a dovedit a fi prea puţin spaţioasă pentru viaţa culturală şi artistică bogată din anii 1950, astfel încât, în 1954, s-a formulat pe drept nevoia de a construi o instituţie care să servească cultura în Odorhei.

Planul realizat de institutul de proiectări din Bucureşti s-a dovedit a nu fi fost definitiv, în sensul în care, pe parcursul lucrărilor de construcţii începute în anul 1956, clădirea proiectată în stil neoclasic, planificată iniţial cu acoperiş plat, a fost reproiectată primind acoperiş în două ape şi timpan, învelită cu ţiglă, iar pentru ornamentarea interioarelor au fost  preluate motivele din folclorul secuiesc.

Lucrările interioare au fost efectuate între anii 1957–1958. Tapetarea pereţilor a fost efectuată de muncitorii cooperativelor locale, pe când mobila şi candelabrele proiectate de Orbán Áron au fost realizate de elevii Şcolii Industriale. Lucrările artistice din ghips, elementele ornamentale de pe tavan, basorelieful de deasupra scenei prezentând secvenţe populare realizate conform proiectului lui Haáz Rezső, constituie munca sculptorului-arhitect Orbán József.

Ceremonia de inaugurare a avut loc pe data de 2 mai 1959. Clădirea de 50 m lungime, 30 m lăţime şi 15 m înălţime are o sală mare cu 500 de locuri, o sală de concerte de dimensiuni mai modeste şi alte câteva săli mai mici şi birouri. Decenii în şir a asigurat un sediu muzeului, bibliotecii, teatrului amator şi celui profesionist, artiştilor plastici, diferitelor cercuri culturale, coruri, formaţii de dans, feluritelor spectacole sau altor evenimente.