Slider Text
slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image

Colegiul Reformat „Baczkamadarasi Kis Gergely"

Răspândirea protestantismului în secolul al XVI-lea a creat condiţii favorabile întemeierii sistemului de instituţii de învăţământ reformat. Începând cu anul 1670, şi-a început activitatea  Colegiul reformat, fondat de contele Bethlen János. Probabil că regulamentul şcolii a fost realizat pe baza legilor celui din Aiud, şi stabilea funcţionarea colegiului, atribuţiile şi îndatoririle educaţionale. La început limba predării a fost latina. În secolul al XVIII-lea, datorită profesorilor şcoliţi în Occident (de ex. Szathmári Pap János), ideile şi cunoştinţele ştiinţifice ale epocii iluminismului au ajuns şi la Odorhei.

Până prin anul 1770, clădirile colegiului au ajuns într-o stare atât de deplorabilă, încât la propunerea profesorului rector Baczkamadarasi Kis Gergely, „consistoriul principal” a decis ridicarea unui nou edificiu. Noua clădire, care cu turnuleţul ei semăna mai ales cu un conac, a fost terminată în august 1772, iar în 1886 a fost construit un al doilea etaj. Datorită apariţiei acestuia a dispărut caracterul baroc al clădirii, ivindu-se însă un edificiu cu faţadă clasicizantă.

Până la începutul anilor 1910, imobilul lărgit cu douăzeci de ani în urmă a devenit prea puţin încăpător, fiind întregit cu o nouă aripă. Această parte nouă a colegiului – proiectată şi construită de arhitectul Magyari Vilmos într-un stil eclectic-secesionist – a fost terminată între anii 1910–1912 şi renovată în 2012. Frontispiciul a fost decorat cu motive vegetale şi animalice stilizate, ornamentica continuându-se şi pe părţile laterale ale clădirii.

În acest institut au învăţat mai mulţi eminenţi ai elitei culturale şi spirituale maghiare din Transilvania, de ex. marele povestitor Benedek Elek, interpretul de operă Palló Imre sau episcopul reformat Ravasz László. Datorită scăderii numărului de elevi, în 1927 colegiul s-a desfiinţat, locul lui fiind preluat de către Şcoala Normală de Fete, mutată de la Aiud la Odorheiu Secuiesc. În 1940 şcoala a fost reorganizată şi a funcţionat ca Gimnaziu superior de băieţi până în 1948, când a fost naţionalizată.

În prezent în clădire funcţionează Colegiul Reformat „Baczkamadarasi Kis Gergely”, care şi-a reluat activitatea în 1994, devenind independent financiar în 2001, şi extensia Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Babeş–Bolyai din Cluj–Napoca.