Slider Text
slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image

Grupul Şcolar Agricol „Eötvös József”

În 1867, Daniel Gábor, comitele Comitatului Odorhei, a cerut sprijinul ministrului religiei şi educaţiei Eötvös József pentru crearea unui gimnaziu real în oraş. Însă Şcoala Reală de Stat, înfiinţată în 1871, şi-a continuat funcţionarea de-a lungul timpului în condiţii aprige şi în locaţii total nefavorabile, astfel încât oraşul a decis să construiască o clădire modernă acestei instituţii, pe suprafaţa curăţată de ruine a Cetăţii „Székely Támadt”, al cărei proprietar era din 1852.

Construcţia a fost începută în 1889 pe baza planurilor arhitectului budapestan Meiner Károly, şi în 1890, era deja terminată clădirea înaltă de nouă metri, cuprinzând 56 de încăperi şi având o faţadă impozantă în stil neoclasicist. Din cauza prelungirii lucrărilor de finisare, inaugurarea noii clădiri a avut loc numai în 1893. După Primul Război Mondial, în clădire şi-a desfăşurat activitatea Liceul „Ştefan Octavian Iosif”, iar după cel de-al Doilea Război Mondial, funcţiona o şcoală de învăţământ profesional în industria metalului. În zilele noastre, în imobil funcţionează Grupul Şcolar Agricol „Eötvös József”.