Slider Text
slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image

Liceul Romano-Catolic „Tamási Áron”

În timpul domniei principelui Báthori István, în secolul al XVI-lea, Ordinul iezuiţilor a sosit în Transilvania pentru a reinstala autoritatea bisericii catolice pe teritoriile în care aceasta pierduse teren în faţa protestanţilor.

Prima instituţie educaţională de tip liceu a fost înfiinţată în 1593 de Marosvásárhelyi Mészáros Gergely, unul dintre cei mai culţi iezuiţi maghiari ai vremii. Urmaşul de drept al acestei instituţii este actualul Liceul Teoretic „Tamási Áron”.

La mijlocul secolului al XVII-lea, părintele Sámbár Mátyás, ca un fel de al doilea ctitor, a reorganizat şcoala şi a construit o nouă clădire pentru instituţie. În anul 1689, Szárhegyi Mihály, director de şcoală şi stareţ, a editat registrul matricol al şcolii sub numele de Album Gymnasii Udvarhely, care conţine o serie de informaţii despre organizarea şcolii, orarul şi activitatea ei.

În anul 1735, i s-a adăugat şcolii şi un seminar care funcţiona ca internat şi care a fost deschis până în anul 1909. Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, clădirile şcolii nu mai erau destul de încăpătoare şi nici destul de moderne, astfel încât, între anii 1890-1891, a fost construită clădirea în stil neoclasicist în Piaţa Márton Áron, care în zilele noastre funcţionează ca internat. Lucrările au început în 1890, iar în clădirea neoclasicistă a Şcolii romano-catolice pentru băieţi a început activitatea didactică în anul şcolar 1892/1893.

Printre foştii elevi ai acestor instituţii se numără Orbán Balázs, considerat cel mai mare secui, Nyirő József, personalitatea însemnată a literaturii maghiare din Transilvania vremii, talentatul scriitor Tamási Áron, al cărui nume îl poartă şcoala, sau Tomcsa Sándor, cel care a reuşit să redea cel mai bine atmosfera oraşului în scrierile sale.