Slider Text
slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image

Muzeul „Haáz Rezső” – Biblioteca Ştiinţifică

Cea mai veche instituţie culturală şi ştiinţifică a oraşului este Muzeul „Haáz Rezső”. Primul inventar al bibliotecii colegiului reformat din 1797 dovedeşte faptul că, pe lângă bibliotecă, deja se creaseră bazele colecţiilor de antichităţi, de monedă şi de minereuri. În acelaşi timp, existau deja sertarele de fizică, de ştiinţe ale naturii, colecţia de rarităţi naturale uimitoare, de relicve, de steme ale susţinătorilor şi de drapeluri. Ocupaţia militară ce a urmat revoluţiei din 1848–1849, războaiele mondiale, toate au condus la pagube semnificative în colecţii, însă îmbogăţirea lor lentă a continuat.

Atunci când multe alte iniţiative au eşuat, cele aproape patru mii de obiecte din colecţia de folclor a profesorului de desen Haáz Ferenc Rezső (1883- –1958), au constituit baza pentru crearea unui muzeu independent. Colecţia a devenit publică începând cu anul 1913, iar din 1950 este muzeu de stat.

Acest muzeu a primit sediu permanent abia în 1968, căruia i s-a ataşat în 1978 clădirea Galeriei de Artă Permanentă. În acest moment, Muzeul administrează şi casa memorială Tompa László (str. Tompa László nr. 10).

O nouă sporire considerabilă s-a petrecut în ultimul deceniu al secolului trecut. În anul 1990, muzeul s-a unit cu Biblioteca Ştiinţifică cu caracter de muzeu, deţinând un fond de 76.000 de volume, din care s-a format cândva Muzeul însuşi. Instituţia a intrat în administraţia oraşului, fiind persoană juridică, instituţie de sine stătătoare.

În aripa nouă a colegiului reformat, la parter, într-o sală cu două niveluri, special amenajată, şi-a găsit locul Biblioteca colegiului, care constituie fondul de bază al Bibliotecii Ştiinţifice de azi. Bazele colecţiei le constituie donaţiile de carte de acum 300 de ani ale principelui Apafi Mihály şi ale cancelarului Bethlen János, iar de-a lungul timpului fondul bibliotecii a crescut la o valoare inestimabilă datorită donaţiilor de cărţi rare şi ale bibliotecilor private, înfiinţate de nobili, de burghezi, de preoţi, de profesori şi de funcţionari. Colecţia cuprinde trei incunabule din 1489, 1490 şi 1492, precum şi mai multe cărţi destul de rare. (de exemplu Erasmus: Elogiul nebuniei 1515, Dicţionarul în şase limbi, printat din 1568 al lui Pesti Mizsér Gábor, Dicţionarul în 11 limbi al lui Calepinus din 1598, o legislaţie în limba maghiară ieşită din tipografia lui Heltai Gáspár din 1571 şi altele). Numărul cărţilor din secolul al XVI-lea depăşeşte 300. Pe lângă fondul principal provenit de la Colegiul reformaţ, aici se regăsesc şi fonduri provenite de la Gimnaziul catolic, de la Şcoala Reală de Stat, de la Şcoala de Stat a Industriei Pietrei şi a Olăritului, precum şi donaţiile private.