Slider Text
slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image

Proiectul "Promovarea Centrului istoric al Municipiului Odorheiu Secuiesc"

Titlu: Promovarea Centrului istoric al municipiului Odorheiu Secuiesc


Axă, domeniu, operaţiune: 

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului

Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice

Beneficiar: UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc

Piața Városháza, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, 535600,  județul Harghita

Tel: 0266 218 383, Fax: 0266 218 032


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Str. Apolodor nr.17, Bucureşti, Sector 5 Tel: 0372 11 14 09

e-mail: info@mdrap.ro   www.mdrap.ro 

Organism Intermediar pentru Turism

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism

Bd. Dinicu Golescu nr.38, poarta C, Bucureşti, Sector 1

Tel: 0372 14 40 00  Fax: 0372 14 40 01


Valoare estimată:   1.040.693,74 lei


Sursă de finanţare:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE (LEI)

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

1.040.693,74

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

28.300,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

811.851,00

c.

TVA

200.542,74

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

44.537,02

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

16.237,02

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

28.300,00

III

TVA*

200.542,74

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

795.613,98

Obiectivul general al proiectului este promovarea Centrului istoric al municipiului Odorheiu Secuiesc din judeţul Harghita, în scopul creşterii atractivităţii turistice a oraşului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Promovarea Centrului istoric prin participare la expoziţii
 2. Promovarea Centrului istoric pe cale electronică
 3. Promovarea Centrului istoric prin marcaje
 4. Promovarea Centrului istoric prin publicaţii

Activităţile proiectului, în concordanţă cu obiectivele specifice formulate, sunt:

1. Promovarea Centrului istoric prin participare la expoziţii

 • Se are în vedere participarea la două expoziţii turistice naţionale (Târgul Turistic din România, TIBCO), în scopul promovării atracţiilor turistice oferite de municipiul Odorheiu Secuiesc,  cu stand propriu.
 • Se va realiza un stand expozitional portabil care va fi amplasat în centrul oraşului, iar după necesităţi poate fi mutat în alte locaţii (Băile Szejke, Árcsó, Sovata) la târguri şi festivităţi sezoniere.


2. Promovarea Centrului istoric pe cale electronică

Realizarea filmelor de prezentare a oraşului, respectiv  a spoturilor publicitare va avea două finalizări:

- prezentarea lor prin intermediul posturilor de televiziune locale

- prezentarea lor în locaţii cu acces sporit, prin monitoare amplasate în vitrinele magazinelor din centrul oraşului.

3. Promovarea Centrului istoric prin marcaj 

Se vor realiza panouri şi indicatoare informative în oraş şi în alte locaţii:

 

 • avizier publicitar cu indicatoare - 15 buc
 • suport indicatoare 3,5 m - 30 buc
 • suport perete - 30 buc
 • săgeți indicatoare - 300 buc
 • infochioșc electronic - 5 buc
 • afise turistice 1mx1,5m - 10 buc
 • panou 3mx4m - 10 buc 
 • banner 5mx1m - 15 buc


Infochioșcurile (calculatoare cu suport şi cu touchscreen) vor fi amplasate în diferite locaţii, din care trei în centrul oraşului şi celelalte două (asemenea standului mobil) vor fi transportate la târguri şi alte evenimente turistice importante din regiune (Sighişoara, Sibiu, Sovata, Braşov) sau din capitală.

4. Promovarea Centrului istoric prin publicaţii
 

-          Realizarea unui studiu de brand turistic al oraşului

-          Realizarea brosurilor informative                              3.000 buc.

-          Realizarea pliantelor turistice                                  15.000 buc.

-          Realizarea cărţii de prezentare a oraşului                   1.000 buc.

 

Perioadă: 24.03.2011 – 23.09.2013


Rezultate generice:

 

 • document  (concept grafic) - 1 buc.            
 • broşuri informative - 5.000 buc.  
 • pliante turistie - 10.000 buc.
 • carte de prezentare (ghid turistic) - 2.000 buc.
 • filme de prezentare - 2 buc.
 • DVD - 1.000 buc.
 • pagină web turistic - 1 buc.
 • infochioşcuri - 5 buc.
 • avizier publicitar cu indicatoare - 15 buc.
 • suporţi indicatoare 3,5 m - 30 buc.           
 • suporţi perete - 30 buc.     
 • săgeti indicatoare - 200 buc.                           
 • afişe turistice 1mx1,5m - 10 buc.                
 • panouri 3mx4m - 8 buc.                                      
 • bannere 5mx1m - 15 buc.
 • stand mobil de expoziţie - 1 buc.  
 • agende personalizate - 1.000 buc.
 • pixuri inscripţionate - 2.000 buc.
 • calendare - 1.000 buc.
 • mape pentru materiale publicitare - 2.000 buc.
 • hărti turistice - 2.000 buc.
 • pungi personalizate - 1.000 buc.
 • participare târguri naţionale - 2 buc.
 • participare expoziţii regionale - 4 buc.
 • conferinţă de presă - 3 buc.
 • conferinţă turistică - 1 buc.
 
 

Rezultate induse (indirecte)

 

 

Creşterea numărului de sosiri ale turiştilor în structurilor de primire turistică - reflectat în evidenţele INS la nivel judeţean

76.871/pe anul 2010 - 100%

110%

Creşterea numărului de înnoptări în structurile de primire turistică din oraş -  reflectat în evidenţele INS la nivel judeţean

207.625 pe anul 2010 - 100%

115%


Impact estimat

Promovarea unei infrastructurii de turism este în concordanţă cu politicile comunitare  privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă, ele fiind promovate de Uniunea Europeană prin noile orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013. Ţinând cont de evoluţiile globale ale pieţei turistice, este o condiţie absolut necesară dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, implicit și a turismului local, pentru a pune în valoare condiţiile socio-climatice şi de relief, respectiv istoria şi valorile culturale ale municipiului Odorheiu-Secuiesc, făcând faţă concurenţei acerbe în acest sector economic. Valorificarea atracţiilor turistice din centrul istoric al municipiului Odorheiu-Secuiesc contribuie la creşterea economică, prin transformarea municipiului într-o aşezare atractivă pentru turişti, ceea ce are ca rezultat o dezvoltare echilibrată, teritorial, a tuturor regiunilor, în concordanţă cu obiectivele strategice ale POR.

Având în vedere numărul de locuitori (39.577) ai orașului, raportat la suprafaţa de teren intravilan şi extravilan (1097 haşi 3682 ha), precum şi existența numeroaselor clădiri istorice, promovarea orașului constituie o condiţie sine-qua-non de ridicare a nivelului socio-economic.Tocmai din acest motiv o componentă de bază a acestei iniţiative o constituie Proiectul de finanţare Promovarea Centrului istoric al municipiului Odorheiu Secuiesc, fiindcă, odată cu cristalizarea şi dezvoltarea acestui produs turistic, agenţiile de turism vor trimite cu încredere grupuri organizate în Odorheiu-Secuiesc. Din acest motiv Primăria Municipiului Odorheiu-Secuiesc, în baza  legislaţiei române în domeniu, încă din anul 2004 a înfiinţat Serviciul public de promovare a turismului prin biroul TOURINFO, asigurând în limitele existente valorificarea potenţialului turistic existent. 

Realizarea şi implementarea prezentului proiect poate rezolva în totalitate dificultăţile majore pe care le are Primăria Odorheiu-Secuiesc, asigurând turiştilor, precum şi cetăţenilor care-şi desfăşoară activitatea economică în municipiu,  un serviciu absolut necesar, de un înalt nivel calitativ şi chiar competitiv pe plan european. Odată cu implementarea Proiectului Promovarea Centrului istoric al municipiului Odorheiu Secuiesc locuitorii oraşului vor conştientiza noul brand turistic, contribuind la relansarea activităţii turistice.