Slider Text
slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image

Viaţa economică de ieri şi de azi

Consolidarea de odinioară a poziţiei oraşului a fost posibilă datorită târgurilor organizate aici şi industriei breslelor, astfel încât treptat-treptat a ajuns centrul meşteşugăresc, comercial şi cultural al zonei. Viaţa economică de astăzi a oraşului este determinată de întreprinderile mici, individuale şi de firmele mai mari.

Funcţionarea organizaţiei breslelor este dovedită de documente datând din secolul al XVI-lea. În perioada principatelor, mai mult, chiar şi în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea s-au înfiinţat bresle noi. După o existenţă de 300 de ani, breslele din oraş s-au transformat în asociaţii industriale. Acestea au fost desfiinţate în anul 1950, când cei mai mulţi meşteşugari au fost organizaţi în cooperative, de exemplu, în 1951, s-a înfiinţat cooperativa industriei metalelor din mai multe ateliere mici. Sistemul cooperativelor s-a desfiinţat după 1989.

În anii şaizeci ai secolului trecut se începe o industrializare de proporţii, în urma căreia a rezultat o puternică industrie prin fabricile înfiinţate: Întreprinderea de Confecţii, Fabrica de Aţă şi Filatură, Întreprinderea de Utilaje Agro-Alimentare „Tehnoutilaj”, Întreprinderea de Matriţe şi Piese din Fontă (I.M.P.F.). După anul 1989 s-a cunoscut  faptul că politica economică forţată a creat o industrie care nu se mai putea susţine, astfel încât şi oraşul Odorheiu Secuiesc s-a confruntat cu problema, până atunci aproape necunoscută, a şomajului.

Începând cu anul 1990, economia a fost reorganizată, au apărut primele forme de întreprinderi particulare, de întreprinzători individuali, de societăţi cu răspundere limitată, respectiv de societăţi pe acţiuni. Cu timpul, mai multe întreprinderi locale s-au dovedit a fi afaceri de succes, în acelaşi timp s-au făcut investiţii însemnate, iar toate acestea la un loc, au dus la schimbarea de structură a economiei oraşului. În anii nouăzeci, Odorheiu Secuiesc ocupa al treilea loc după Bucureşti şi Timişoara în privinţa întreprinderilor şi firmelor înregistrate, în funcţie de proporţia raportată la numărul de locuitori.

La momentul actual, există în oraş 2000 de firme – persoane juridice, respectiv 1600 de întreprinderi mici individuale. Întreprinderile mici desfăşoară activităţi foarte variate, şi multe dintre ele se dovedesc a fi competitive şi la nivel regional, naţional sau chiar internaţional.